smilie1.gif (691 Byte)

bau1.gif (2322 Byte)
Geist?

smilie2.gif (12963 Byte)

De Geischt!

Sprecher:
Wer wackelt so spoot dorch Wind und Nacht?

Die Wess Len mit ihr'm Sepp, kumme vun de Schlacht.

Sie halt de Sepp gar fescht im Arm;

Sei Schritt is net sicher, ooch is'm so warm.
Leni:
"Du Sepp, wie is dann so tappich dei Schritt ?"
Sepp:
"Na Leni, gsiehscht du de Geischt dort nit ?

De Geischt dort, wie a Kalb so groß !".
Leni:
"Kumm nor Sepp, des is de Raki bloß !"
Geischt:
"Mei liewe Sepp, kumm geh mit mir,

a große Keller zeig ich dir,

un gute Raki finscht du dann;

Kumm mit Sepp, du bischt doch a Mann!" 
Sepp:
"Och Leni, mei Leni, heerscht du net, was grod,

de Geischt dort vore zu mir hat gsoot ?" 
Leni:
"Sei ruhich, mei Mann, sei ruhich mei Sepp;

Gsiehscht net, des is doch ke Geischt, du Depp !

Was schauscht uf dei Weech  net , b`soffnes Schwein !

Du ziehscht jo ooch mich noch in de Drecklacke nein!" 
Sepp:
Och Leni, mei Liebschtes, Der springt mer ins Gfriess,

Un jetz, hat der Geischt in de Dreck mich noch g`schmiss!" 
Sprecher:
Der Leni graut`s, Sie packt Ne schun kaum,

De Sepp der stellt sich gor noch an de Zaun...

Sie kumme ins Zimmer, mit Mieh un Not,

De Sepp fallt ins Bett, is b`soff nor, net tot !!!

Unbekannter Dichter 

lachm.gif (9882 Byte)

geischt.gif (5048 Byte)

 

lipps.gif (5792 Byte)
Spasspost

smilie6.gif (7096 Byte)
-wann schlägt meine Stunde?

kurbis.gif (6128 Byte)
Test
 

 

 

smilie.gif (11751 Byte)

smilie4.gif (14340 Byte)
Der Akinator
 

smilie5.gif (795 Byte)

 

zurückblink.gif (2510 Byte)